เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณปี 2450 มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีอาชีพรับซื้อวัวควายจากจังหวัดเลยไป จ.อยุธยา ไล่ต้อนวัว ควาย มาถึงบริเวณนี้เป็นเวลาพลบค่ำจึงพักฝูงวัว ควาย ค้างคืน ริมสระน้ำใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ และได้สำรวจพื้นที่เห็นว่าเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพราะปลูกจึงคิ ดกันว่าจะตั้งหลักแหล่งกันบริเวณนี้ ขณะนอนพักแรมมีตะกวดน้อยใหญ่ชุกชุมมากมาย ตางคลานมากินน้ำในสระมิได้ขาด จึงเรียกชื่อในครั้งแรกว่า "บ้านสระตะกรวด" ต่อมีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สระกรวด"
0.01s. 0.50MB