เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

วันที่ 9 ก.ค. 61 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์_1.docx202.26 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB