เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256312
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 314
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256318
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563112
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563115
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 213
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563125
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563123
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563144
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562159
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 113
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2562184
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2562190
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2562155
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 415
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 2562193
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 25621117
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 313
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 203

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB