เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564120
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564122
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563133
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 135
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563147
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563152
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4168
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนกันยายน 2563159
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563170
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563184
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3160
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563172
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563168
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563169
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2155
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563188
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563194
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25631108
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25621136
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1157

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB