เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 256316
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 16
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563119
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563122
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4144
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนกันยายน 2563132
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563140
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563155
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3135
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563145
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563141
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563142
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2131
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563152
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563156
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563177
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 25621101
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1130
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 25621120
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 25621129

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB