เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 418
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนกันยายน 256319
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563116
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563122
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3116
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563121
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563121
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563125
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2112
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563133
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563133
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563155
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562174
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1113
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2562199
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 25621103
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2562165
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4114
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 25621103
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 25621128

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB