เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานกองคลัง

รายได้ของอบต

วันที่ 28 พ.ย. 51 หมวดหมู่ รายงานกองคลัง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
แชร์

รายได้ของอบต.

เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 11,320,953.30 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 11,686,824.60 บาท
เงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 449,028.61 บาท


เงินรายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
(ดอกเบี้ยเงินฝาก) 86,792.49 (บาท)


23,456,806.21
 

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานกองคลัง

0.02s. 0.50MB