เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.62 2563 ก.ค. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน พ.ค.622077 มิ.ย. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62 19610 พ.ค. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62 1814 เม.ย. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ก.พ.621458 มี.ค. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ม.ค.6217618 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.6114518 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256113918 ธ.ค. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนตุลาคม 256112413 พ.ย. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน กันยายน 256112811 ต.ค. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14514 ก.ย. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 256112814 ก.ย. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256111314 ก.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 256111618 มิ.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 256113018 มิ.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 256111213 มิ.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 256112213 มิ.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 256110313 มิ.ย. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 256011430 พ.ค. 61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 256010930 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB