เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์20121 ก.พ. 63
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.62 2563 ก.ค. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน พ.ค.622067 มิ.ย. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62 19510 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 19417 เม.ย. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62 1814 เม.ย. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ก.พ.621458 มี.ค. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ม.ค.6217618 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.6114518 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256113918 ธ.ค. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนตุลาคม 256112413 พ.ย. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน กันยายน 256112811 ต.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดรื้อทางเดิมและเกรดบดทับ หมู่ที่ 9 บ้านโคกหิน15026 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 และ 1211225 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม. 9,16และ 1711725 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางขุดรื้อทางเดิมและดกรดบดทับ ม.312224 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 1,4,6 และ 1012224 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 7,813014 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกหรัง หมู่ที่ 11,12,13 และ 14 11414 ก.ย. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 14514 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB