เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.62 453 ก.ค. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน พ.ค.62367 มิ.ย. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62 3110 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 4017 เม.ย. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62 324 เม.ย. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ก.พ.62298 มี.ค. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ม.ค.622918 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.612818 ก.พ. 62
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25613018 ธ.ค. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนตุลาคม 25612913 พ.ย. 61
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน กันยายน 25613011 ต.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดรื้อทางเดิมและเกรดบดทับ หมู่ที่ 9 บ้านโคกหิน3526 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 และ 122725 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ม. 9,16และ 172825 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางขุดรื้อทางเดิมและดกรดบดทับ ม.33024 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 1,4,6 และ 102824 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 7,83314 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกหรัง หมู่ที่ 11,12,13 และ 14 2914 ก.ย. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 3114 ก.ย. 61
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 25613214 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB