เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256313
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563119
ทดสอบ146
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)128
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3128
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562127
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560121
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561 128
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2561-2563124
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 2560-2562127
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 123
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2557.pdf123
แผนการดำเนินงาน_ปี_2552.pdf121
แผนการดำเนินงาน_ปี_2553.pdf123
แผนพัฒนาสามปี325

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB