เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563152
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564172
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)168
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564188
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 25621171
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25631139
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25631185
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี178
ทดสอบ1182
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)1159
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 31146
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25621144
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25601128
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561 1139
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2561-25631127
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 2560-25621150
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 1151
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2557.pdf1152
แผนการดำเนินงาน_ปี_2552.pdf1150

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB