เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 25621107
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563177
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25631109
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี111
ทดสอบ1117
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)190
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3190
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562186
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560178
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561 184
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2561-2563177
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 2560-2562190
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 180
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2557.pdf177
แผนการดำเนินงาน_ปี_2552.pdf175
แผนการดำเนินงาน_ปี_2553.pdf186
แผนพัฒนาสามปี389

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB