เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564136
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25631108
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2557.pdf1122
แผนการดำเนินงาน_ปี_2552.pdf1122
แผนการดำเนินงาน_ปี_2553.pdf1117

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB