เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจิตอาสาพระราชทาน2627 พ.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563464 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้4721 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6110 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแสผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง จำนวน 2 คน4723 ก.ค. 63
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25638329 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข8720 พ.ค. 63
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้าน998 เม.ย. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 192588 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 20199512 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด11412 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 6313024 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 256310921 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 256318311 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านการกีฬา ประจำปี 2563327 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 256317330 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด12828 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ14415 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256312013 ม.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน11013 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB