เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563929 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข3220 พ.ค. 63
แจกหน้ากากผ้าให้แต่ละหมู่บ้าน438 เม.ย. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 191338 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 20194612 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด5312 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 636424 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 25635521 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 25639011 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 256311130 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด7128 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ9715 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25636913 ม.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน6513 ม.ค. 63
อบต.สระกรวดขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25631119 ม.ค. 63
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์8824 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเผ้าระวังคนจมน้ำ1023 ต.ค. 62
โครงการสุขกายสุขใจ ประจำปี 25621073 ต.ค. 62
โครงการฝึกอาชีพถักเปญวนกลุ่มสตรี ประจำปี 2562523 ส.ค. 62
สระกรวดเกมส์ ประจำปี 256211919 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB