เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 20191512 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกรวด1712 มี.ค. 63
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 632824 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 25632821 ก.พ. 63
งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 25635711 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 25638130 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด3928 ม.ค. 63
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ6815 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25633913 ม.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน3713 ม.ค. 63
อบต.สระกรวดขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563759 ม.ค. 63
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์5224 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเผ้าระวังคนจมน้ำ573 ต.ค. 62
โครงการสุขกายสุขใจ ประจำปี 2562673 ต.ค. 62
สระกรวดเกมส์ ประจำปี 25628219 ก.ค. 62
โครงการประเพณีบุญเข้าพรรษา8719 ก.ค. 62
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 6213111 มิ.ย. 62
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562 16512 ก.พ. 62
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 9321 ม.ค. 62
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25629820 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB