เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อสายเข้าวัดวังตะเคียน ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
วันพ่อแห่งชาติอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์องค์บริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมประจำเดือน เรื่อง (1).พิธีรับพระราชทานอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ช่วยภัยแล้งอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาคมระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 14 ต.แคมป์สนทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 12 ต.แคมป์สนทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/54 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB